لوگو امرداد

کویرهای ایران

کویرهای ایران

اقلیم‌شناسان به گستره و پهنه‌ای که زمین آن بسیار خشک باشد و پوشش گیاهی‌‌اش اندک‌شمار، «کویر» می‌گویند. کویرها در چهار...

کویرهای ایران (20)

پیش از آن‌که بدانیم «لوت» کویر است یا بیابان؟ باید مرزهای آن را در فلات ایران بشناسیم. این زمین خشک و پهناور، با 40 ه...

کویرهای ایران (19)

دشتی پوشیده از نمک در تابستان و دریاچه‌ای شور در بهار، نشانه‌ی آشکاری از جایی است که به آن بَرَدسکن می‌گویند. کویر و ...

کویرهای ایران (18)

در روستایی از روستاهای خاوری ایران پهنه‌ای زیبا و بسیار تماشایی رُخ گشوده است که در آن کویر و ساحلِ دریا به‌هم می‌رسن...

کویرهای ایران (17)

در خاور استان سمنان، در شهرستانی زیبا به نام سُرخه و روستایی کهن و دیرینه به نام صفاییه، پهنه‌ای نمایان است که به آن ...

کویرهای ایران (16)

در باختر شهرستان فردوس، در استان خراسان جنوبی، پهنه‌ای رُخ گشوده است که به آن «کویر پُلوند» می‌گویند. یک نام دیگر این...

کویرهای ایران (15)

خارتوران، کویری است که بخش بزرگی از آن در استان سمنان و بخش کوچکی از آن در استان خراسان رضوی پهنه افکنده است. بخش اصل...

کویرهای ایران (14)

کویر یا کلوت شهداد ویژگی‌هایی دارد که اگر نگوییم بی‌مانند، بی‌گمان  در همه‌ی جهان کم‌مانند است. سپس‌تر به آن ویژگی‌ها...

کویرهای ایران (13)

سه‌قلعه پهنه‌ای کویری است که در ذهن هر دوست‌دار زیست‌بوم و اخترشناسی‌ ماندگار است. آنجا را تاریک‌ترین آسمان ایران و خ...

کویرهای ایران (12)

در استان خراسان جنوبی، در خاور شهرستان بشرویه، کویری پیداست که هم‌نام شهرستان و شهر آن «کویر بشرویه» خوانده می‌شود. ا...

بارگذاری نوشتار بیشتر