تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

گاه‌شمار

امروز سپندارمزد امشاسپند پنجمین روز گاهشمار زرتشتی؛ چهارم اردیبهشت‌ماه خورشیدی

سالگرد 81 سالگی رادیو در ایران

امروز فرخ و پیروز روز سپندارمزد امشاسپند، پنجم اردیبهشت‌ماه سال 3759 زرتشتی، شنبه چهارم اردیبهشت‌ماه 1400 خورشیدی، 24…
امروز مانتره‌سپند ایزد؛ بیست‌ونهم امردادماه زرتشتی برابر با 25 امردادماه خورشیدی

پرتغالی‌ها در راه تصرف تنگه هرمز

امروز مانتره‌سپند ایزد و اَمُردادماه به سالمه‌ی 3758 زرتشتی،شنبه 25 اَمُردادماه 1399 خورشیدی، 15 آگوست (اوت) 2020 میلادی…
امروز ماه ایزد دوازدهم اردیبهشت‌ماه زرتشتی، 11 اردیبهشت‌ماه خورشیدی

سالروز درگذشت گل آقای طنز ایران

امروز  ماه ایزد و اردیبهشت‌ماه از سال 3758 زرتشتی، دومین روز از گهنبار چهره میدیوزرم گاه، پنجشنبه 11 اردیبهشت‌ماه 1399…
برنامه‌های فرهنگی زرتشتیان در ماه پیش‌رو

اسفندماه زرتشتی آغاز شد

امروز، اورمزد روز و اسفند‌ماه از گاه‌شمار زرتشتی برابر با 25 بهمن‌ماه خورشیدی، آغاز ‌ماه اسفند در…
برنامه‌های فرهنگی زرتشتیان در ماه پیش‌رو

بهمن‌ماه زرتشتی آغاز شد

امروز، اورمزد روز و بهمن‌ماه از گاه‌شمار زرتشتی برابر با 25 دی‌ماه خورشیدی، آغاز ‌ماه بهمن در…