لوگو امرداد

گردهمایی انجمن ها و نهادهای زرتشتی

دستورجلسه سی‌وهفتمین گردهمایی نمایندگان انجمن‌ها و نهادهای زرتشتی آگاهی‌رسانی شد. پیرو آگاهی‌رسانی دکتر اسفندیار اختی...

سی‌و‌سومین گردهمایی نمایندگان انجمن‌ها و نهادهای زرتشتی ایران، در ادامه‌ی نشست پیشین، به روش مجازی برگزار می‌شود. این...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد