لوگو امرداد

گرمابه های ایران

گرمابه‌ی چهارفصل  یکی از سازه‌های تاریخی  شهر اراک  است که خود دیرینگی چندانی ندارد و بنیاد آن در زمان فتحعلی‌شاه گذا...

پیش درآمدی بر «گرمابه‌های تاریخی ایران»

آب، در کنار سه آخشیج (:عنصر) باد و خاک و آتش، همواره در نزد ایرانیان باستان جایگاهی باارزش داشته است و در نیالودن و پ...

گرمابه‌های تاریخی ایران (30)

در روزگار پادشاهی شاه عباس یکم، زمانی که شاهنشاهی صفوی در اوج شکوفایی بود، مردی کاردان و شایسته به نام گنجعلی‌خان، از...

گرمابه‌های تاریخی ایران (29)

گرمابه‌ای که یکی از نیکوکاران کلیمی در تهرانِ دهه‌‌ی 20 ساخت، از دید زیبایی و کارایی یکی از دل‌پذیرترین گرمابه‌های پا...

گرمابه‌های تاریخی ایران (28)

در بخش مردانه‌ی بینه‌ی گرمابه‌ای تاریخی در شهر نهاوند، دو ستون سنگی دیده می‌شود که تاق‌ها آن را به هم پیوند می‌دهند. ...

گرمابه‌های تاریخی ایران (27)

ساحل جنوب ایران ویژگی‌های آب‌و هوایی‌ای دارد که ساخت سازه و بناها را دگرگون می‌سازد. دستِ‌کم باید مصالحی را به کار بُ...

گرمابه‌های تاریخی ایران (26)

پیداست که گرمابه‌های تاریخی را باید در بافت‌های کهن شهرها جست‌وجو کرد. یک نمونه‌ی آن در کوی میدان شهر لاهیجان است؛ جا...

گرمابه‌های تاریخی ایران (25)

در فرهنگ مردم ایران، پرنده‌ی طاووس نمادی از زیبایی و فَر و شکوه است. اما در میان بخشی از ایرانیان، طاووس معنایی افزون...

گرمابه‌های تاریخی ایران (24)

گرمابه‌های تاریخی شهر قزوین پُرشمارند؛ همه هم زیبا و نشانه‌ای از چیره‌دستی و هنرورزی استادان معمار ایرانی به‌شمار می‌...

گرمابه‌های تاریخی ایران (23)

یکی از جهان‌گردان اروپایی به نام ژان شاردن، در روزگار  صفویان گذرش به ایران خورد و سال‌ها در کشور ما ماند. در بازگشت ...

بارگذاری نوشتار بیشتر