لوگو امرداد

گهنبار توجی

زرتشتیان مزرعه‌کلانتر با برگزاری آیین گهنبار توجی به فرخندگی خوردادگان این روز را جشن گرفتند. آیین گهنبار توجی به خجس...

به کوشش انجمن یانش‌وران مانتره

به کوشش انجمن یانش‌وران مانتره، آوای گهنبارخوانی همگانی در آتشکده محله قاسم‌آباد یزد پیچید. انجمن یانش‌وران مانتره، آ...

آیین گهنبار توجی به‌ نامگانه روانشاد آناهیتا رشید ورجاوند در راستای آشنایی نونهالان و کودکان با آیین دینی، در مهدکودک...

همزمان با نخستین آذر ایزد سال

نیایشگاه پیرمراد در نخستین آذر ایزد سال میزبان برگزاری آیین گهنبار توجی بود. در این آیین موبد مهربان آفرین پس از اوست...

گزارش تصویری

 آیین گهنبار توجی، به پاس تندرستی در شاه‌ورهرام‌ ایزد تهران برگزار شد. شماری از زرتشتیان در راستای هما...

آیین گاهنبارخوانی توجی به شکرانه‌ی تندرستی در مجموعه رستم باغ برگزار می‌شود. آیین گهنبارخوانی یکم شهریورماه...

همراه با گهنبارخوانی برگزار شد

زرتشتیان شهر سن‌خوزه در ایالت کالیفرنیای آمریکا، یک‌شنبه ۱۹ دی‌ماه ۱۳۹۵ خورشیدی گهنبار توجی برای گرامی...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد