تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

یونسکو

فراخوان یونسکو برای نمایشگاه مجازی آثار نقاشی کودکان

آثار جهانی کشور خود را نقاشی کنید

مرکز میراث جهانی یونسکو از کودکان جهان دعوت می‌کند که در نمایشگاه مجازی آثار نقاشی کودکان 6 تا 12 سال، شرکت کنند. موضوع…
ثبت چهاردهمین اثر ایرانی، در فهرست میراث جهانی ناملموس

دوتار ایرانی جهانی شد

پرونده «مهارت ساختن و نواختن دوتار ایرانی» با تایید کمیته میراث بشری ناملموس، در فهرست میراث ناملموس یونسکو…