لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ارستنام اروانو یزه میده
روانشاد رستم آبادیان شریف‌آباد
نام و یاد نیکان و بهان جاودان باد

دکتر رستم آبادیان شریف‌آباد، فرزند بهرام آبادیان شریف آباد و مروارید منکچیان، در تاریخ ۱۵ امرداد ۱۳۱۷ در شریف‌آباد یزد دیده به جهان گشود. در سال ١٣٣٦ پس از پذيرفته شدن در دانشكده دارو سارى دانشگاه تهران، به تهران مهاجرت کرده و در سال ۱۳۳۹ با خانم کشور ضیافت ازدواج کردند. حاصل این ازدواج، سه فرزند به نام هاى مهرآور، مهین و منوچهر است.
روانشاد به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ در تهران ديده از جهان فروبست.

یادش گرامی ؛ روانش شاد و بهشت برین جایگاهش باد