تارنمای خبری امرداد

درباره ما

امردادنیوز، تارنمای رسمی هفته‌نامه‌ی امرداد است. هفته‌نامه‌ا‌ی که هر دوهفته یک‌بار چاپ می‌شود. این هفته‌نامه از سال ١٣٧٨خورشیدی آغاز به‌کار کرده و کوشیده است تا در راه شناخت و شناساندن فرهنگ و تمدن پربار ایران زمین گام بردارد.

تارنمای امردادنیوز با توجه به نیاز آگاهی‌رسانی پرشتاب، در بخش‌ خبری زرتشتیان و میراث فرهنگی ایران از سال 1389 خورشیدی کار خود را آغاز کرده است.

آرمان‌ها و سیاست‌های تارنمای امردادنیوز پیرو قانون مطبوعات است.

تارنمای امردادنیوز از انتشار دیدگاه‌هایی که توهین، تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی باشند و یا هدفشان دروغ پردازی و سیاه نمایی‌ باشد خودداری می‌کند.

تماس با ما

نشانی : تهران، کریم‌خان‌زند، خردمند شمالی، کوچه‌ی شهید اعرابی(3)، شماره‌ی 4، اشکوب 3

+کدپستی: 1585835194
+صندوق پستی: تهران15855/144

تلفن : 31 -88325329 21 98+
فکس : 89786548 21 98+

رایانامه : sardabir.amordad@gmail.com