تارنمای خبری امرداد

زرتشتیان

واپسین ها

یادداشت به قلم بابک شهریاری

انسان و گازهای گلخانه‌ای

سال‌ها پیش آلبرت انیشتین با رابطه معروف E=mc2 اصل بقای ماده و اصل بقای انرژی را درهم ادغام کرد و اصل بقای ماده و انرژی…
هموندی خبرنامه
آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد
شما هر زمان میتوانید خبرنامه را لغو کنید

ادب و هنر