تارنمای خبری امرداد

زرتشتیان

واپسین ها

سخنرانی موبدیار سرور تاراپوروالا در وبینار جهانی «با هومتا»

زرتشتیان و آینده

سخنرانی موبدیار سرور تاراپوروالا، پژوهشگر دین و فرهنگ از ایران با عنوان «زرتشتیان و آینده» در وبینار جهانی «با هومتا»…
در امرداد 454 چاپ شده است:

ماساژت‌ها چه کسانی بودند؟

ماساژت نامی شناخته‌شده نزد کسانی است که به تاریخ ایران دل‌بستگی دارند. با این همه آگاهی از آنان اندک است. همین اندازه از…

یادی از فیروزبهرام (2)

در «یادی از فیروزبهرام (1)»؛ بخشی از خاطراتم را در دوره دانش‌آموزی در این مدرسه نوشتم. در دنباله می‌پردازم به دوران…
هموندی خبرنامه
آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد
شما هر زمان میتوانید خبرنامه را لغو کنید

ادب و هنر