تارنمای خبری امرداد
آگاهی از نام دهشمندان امرداد

پشتیبانان فرهنگ نیاکانی را ارج می‌نهیم

این پست به روز می‌شود

نیک‌اندیشانی همواره در فراز و فرودها و دشواری‌های اقتصادی همراه و پشتیبان هفته‌نامه‌ی خبری فرهنگی امرداد بوده و با یاری سبزشان در پایداری و ماندگاری این گروه فرهنگی در راه شناساندن تاریخ و فرهنگ پرشکوه ایران گامی استوار برداشته‌اند.

نام نیک‌اندیشان خردمندی که در بالندگی فرهنگ ایران‌زمین یاور امرداد بوده‌اند را گرامی می‌داریم. با آرزوی شادی، تندرستی و کامروایی برای آنان، پاداش نیک مزدا ارزانی‌شان ‌باد.

پشتیبانان

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید