لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ارستنام اروانو یزه میده
آرامش‌باد درگذشت روانشاد پرویز سرداری
نام و یاد نیکان و بهان جاودان باد

به روان پاک زنده‌یاد پرویز سرداری فرزند روانشادان دولت و سروش درود باد.
انجمن زرتشتیان قاسم‌آباد درگذشت آن روانشاد که پیشکسوت و فرنشین انجمن قاسم‌آباد و شورای حل اختلاف زرتشتیان یزد بودند و نامشان همواره در یاد و خاطره‌ها خواهد ماند، را به خانواده ایشان و هازمان زرتشتی آرامش‌باد می‌گوید.
باشد تا رهروان نیکی برای این عزیز باشیم.

انجمن زرتشتیان قاسم آباد