لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ارستنام اروانو یزه میده
آرامش‌باد درگذشت روانشاد پرویز سرداری
نام و یاد نیکان و بهان جاودان باد

درگذشت روانشاد پرویز سروش سرداری، رئیس شورای حل اختلاف زرتشتیان یزد را به خانواده ارجمند ایشان و دیگر همکیشان آرامش باد گفته، آمرزش و شادی روان او را از اهورامزدا خواستاریم.

انجمن زرتشتیان تهران

 

امرداد