لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ارستنام اروانو یزه میده
روانشاد ماهیار پرویز روانی
نام و یاد نیکان و بهان جاودان باد

روانشاد ماهیار روانی فرزند دکتر فرناز اردشیری و ‌مهندس پرویز روانی نماینده زرتشتیان ایران در دوره‌های چهارم و پنجم مجلس بود. وی در 11 شهریور 1373 چشم به جهان گشود و در 23 امرداد 1399 چشم از جهان فروبست. یادش گرامی و نامش جاودان باد.

 

امرداد