لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ارستنام اروانو یزه میده
روانشاد خدابخش خدادادی
نام و یاد نیکان و بهان جاودان باد

روانشاد خدابخش اردشیر خدادادی مبارکه در اول مهر 1306 در یزد زاده شد و پس از 20 سال به تهران آمد. روانشاد بیش از 65 سال در داروخانه‌های نامی و سیوشانسی مشغول به کار بود.

12 مهر 1342 با مخمل کیخسرو نامدار پیوند زناشویی بست و حاصل این پیوند دو دختر به نام‌های فرحناز و فریبا است. دامادهایشان رستم زندخاوری و کامبیز فریدونی و نوه‌هایشان چیستا و وستا زندخاوری و موژان فریدونی هستند.

روانشاد خدابخش خدادادی در 9 بهمن 1400 چشم از جهان فروبست.

 

یادش گرامی؛ روانش شاد و بهشت برین جایگاهش باد.

 

 

امرداد