لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ارستنام اروانو یزه میده
روانشاد دکتر منوچهر پرتوی
نام و یاد نیکان و بهان جاودان باد

دکتر منوچهر پرتوی در 29 مهرماه 1310 در شهر یزد دیده به جهان گشود.
وی دوره ابتدایی را در دبیرستان کیخسروی یزد گذراند و مقطع دبیرستان را پس از مهاجرت از یزد به تهران در دبیرستان فیروز بهرام سپری کرد.
پس از اتمام دوران متوسطه، در دانشگاه تهران به تحصیل در رشته پزشکی مشغول شد و وی پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه تهران به ماموریت خارج از محدوده اعزام شد و بعد از اتمام دوره ماموریت و بازگشت به تهران، در بیمارستان بهارلو تهران تا زمان بازنشستگی مشغول و به عنوان پزشک نمونه بازنشسته شدند.
از جمله فعالیت‌های حائز اهمیت ایشان می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
وی در حدود 20 سال مسئولیت سرپرستی و مدیرفنی درمانگاه یگانگی تهران را به عهده داشتند. وی با رأی زرتشتیان تهران در دو دوره متوالی 32 و 32 به عنوان خزانه‌دار انجمن زرتشتیان تهران مسئولیت امورمالی انجمن را به عهده داشتند.
از موارد با اهمیتی که با وجود پیگیری‌ها و دلسوزی‌های مستمر ایشان انجام شده است می‌توان به تحت پوشش بیمه و قرار گرفتن کلیه پرسنل انجمن و موبدان زرتشتی اشاره کرد که با رابطه و مکاتباتی که با وزارت کار انجام گرفت. همچنین بسط و گسترش دادن ساختمان شاهورهرام ایزد تهران و دیوارکشی ساخت و تثبیت مالکیت انجمن بر زمین‌های مار کار تهرانپارس می‌باشد.
وی سرانجام در 29 امردادماه 1401 چشم از جهان فرو بست.

یاد نیکش جاودان باد