لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ارستنام اروانو یزه میده
روانشاد دكتر مهرنواز همتی
نام و یاد نیکان و بهان جاودان باد

با اندوه فراوان درگذشت روانشاد دكتر مهرنواز همتی فرزند روانشادان مرواريد و هرمزديار، همسر روانشاد بهرام انوشيروانی و مادر فرزندان دكتر مهرك و دكتر دينا را به آگاهی بستگان و همکیشان و دوستان می‌رساند.

آيين خاکسپاری آن روانشاد روز رام ایزد برابر با دوشنبه ١٥ اسفند ساعت ٢:٣٠ پسين در آرامگاه قصر فيروزه برگزار می‌شود.

آیین پرسه آن روانشاد روز دی‌بدین برابر با چهارشنبه ١٧ اسفند از ساعت 16 تا 18 در تالار ايرج برگزار می‌شود.