لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ارستنام اروانو یزه میده
روانشاد بمان شهریار فرودی
نام و یاد نیکان و بهان جاودان باد

روانشاد بمان، زاده‌ی اول مهر ماه هزار و سیصد و بیست‌و‌پنج در یزد بود و در روز پانزدهم اسفند ماه هزار و چهارصد و یک، برابر با رام ایزد در تهران درگذشت.
همسر وی خانم مهوش پورجوانمردی و فرزندانشان میترا، مژگان و شهریار هستند.

یادش گرامی ؛ روانش شاد و بهشت برین جایگاهش باد