لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ایریستانوم اروانو یزه میده یا اشه اونام فروشی
آرامش‌باد درگذشت روانشاد مهرداد غیبی
به روان درگذشتگان پارسا درود باد

به روان و فروهر مهرداد غیبی، درود فراوان باد.

درگذشت روانشاد مهرداد غیبی یار دیرینه‌ی والیبال زرتشتیان را به هازمان زرتشتی به‌ویژه ورزشکاران آرامش‌باد گفته، گروسمان‌نشینی آن روانشاد را از اهورامزدای بزرگ خواستاریم.

 شهرام پوردهی و هموندان تیم‌های یاران آرمین‌