لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ارستنام اروانو یزه میده
روانشادی شيرين بمان شغلی‌
به روان درگذشتگان پارسا درود باد

شيرين بمان شغلی‌ زاده‌ی دلبر در اردكان يزدبه تاريخ 1312/9/9 چشم به دنيا گشود. ايشان همسر روانشاد خداداد اردشيری بوده و فرزندانشان منيژه، فيروزه، دلبر و روانشادان بيژن و مهشيد هستند. زنده‌ياد شيرين بسيار نيكوكار و مهربان و مردم دوست بود و به تاريخ 1400/5/10 چشم از جهان فروبست.

یادش گرامی ؛ روانش شاد و بهشت برین جایگاهش باد