لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ارستنام اروانو یزه میده
روانشادی فریدون (سهراب) رستم سامیا کلانتری
به روان درگذشتگان پارسا درود باد

روانشاد فریدون (سهراب) رستم سامیا کلانتری به تاريخ 1311/2/2 چشم به دنيا گشود. ايشان همسر روانشاد دولت جمشید سامیا کلانتری بوده و فرزندانشان پروانه، روانشاد گلناز، سیما و مهرداد هستند. زنده‌ياد بسيار نيكوكار و مهربان و مردم دوست بود و به تاريخ 1402/4/30 چشم از جهان فروبست.

یادش گرامی ؛ روانش شاد و بهشت برین جایگاهش باد