لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ایریستنام اوروانو یزمیده یااشه‌انام فره‌وشیو
آرامش‌باد درگذشت روانشاد جهانگیر اخترخاوری
به روان درگذشتگان پارسا درود باد

درگذشت رادمرد و نیکوکار ارجمند جهانگیر اخترخاوری فرنشین دوره‌های پیشین انجمن زرتشتیان کرج را به خانواده آن روانشاد آرامش باد گفته تندرستی، شادمانی و دیرزیوی بازماندگان را آرزومندیم.

هیئت‌مدیره انجمن زرتشتیان تفت‌وتوابع مقیم تهران