لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ارستنام اروانو یزه میده
آرامش‌باد درگذشت روانشاد جهانگیر اخترخاوری
به روان درگذشتگان پارسا درود باد

درگذشت روانشاد جهانگیر اخترخاوری؛ فرزند دولت و رستم را به خانواده ارجمند ایشان آرامش‌باد گفته، آمرزش و شادی روان او را از اهورامزدا خواستاریم.
زمان خاکسپاری روانشاد: ۲۳ مهرماه ساعت ۱۴در آرامگاه قصرفیروزه؛
مراسم سوم روانشاد: ۲۳ مهرماه ساعت ۱۸:۳۰ در خانه نرگس؛
و مراسم چهارم روانشاد: ۲۴ مهرماه ساعت ۵ بامداد در خانه نرگس برگزار خواهد شد.

انجمن زرتشتیان کرج