لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ایریستنام اوروانو یزمیده یااشه‌انام فره‌وشیو
سپاسگزاری خانواده خداداد جمشیدیان مبارکه
به روان درگذشتگان پارسا درود باد

بدين وسيله از كليه دوستان، آشنايان، خويشاوندان و عزيزانی كه با همدردی چه از راه تلفن و ارسال پيام و يا حضور در آیین خاكسپاری، سوم، چهارم و پرسه روانشاد خداداد بهرام جمشيديان مباركه ما را در تحمل اين غم بزرگ ياری دادند نهايت سپاس و احترام را داريم و از درگاه اهورامزدا شادی و تندرستی‌شان را آرمان داريم.

 خانواده روانشاد خداداد جمشيديان مباركه