لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

سپاسگزاری خانواده برخوردار و کاویانی

به یاری اهورامزدا
از تمامی اقوام و دوستان و آشنایان گرامی که در آیین‌های خاکسپاری، سوم، چهارم و پرسه مادرمان پروین کاویانی دستجردی شرکت کرده‌اند سپاسگزاری و قدردانی می‌نماییم.
از اهورامزدا تندرستی و آرامش را برای شما عزیزان خواستاریم.

خانواده برخوردار و کاویانی