لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ایریستَنام اوروانو یَزَه‌مَیده یااَشَه‌اونام فرَوَشَیو
آرامش‌باد درگذشت روانشاد شاهرخ سلامتی
به روان و فروهر پاک درگذشتگان پارسا درود باد‌

درگذشت شاهرخ جهانگیر سلامتی را به همسر و فرزند ارجمندش آرامش باد گفته تندرستی و دیرزیوی بازماندگان را از اهورامزدا آرزومندیم. در سال‌های اخیر انجمن تفت و توابع از همیاری و همکاری آن روانشاد در برگزاری چهره‌های گهنبار بهره‌مند بوده است. بی‌گمان منش آن رامرد نیکوکار همواره در یادها زنده خواهد ماند.

انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران