لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ایریستانوم اروانو یزه میده یا اشه اونام فروشی
آرامش‌باد درگذشت روانشاد شاهرخ سلامتی
به روان درگذشتگان پارسا درود باد

درگذشت روانشاد شاهرخ جهانگیر سلامتی شریف‌آباد عضو هیئت‌مدیره اشا را به همسر و فرزندش و کلیه خانواده‌های وابسته و پیوسته و هازمان زرتشتی آرامش‌باد گفته و برای آن عزیز سفرکرده آسایش و آرامش مینوی از درگاه اهورامزدا خواستاریم.

انجمن زرتشتیان شریف‌آباد اردکان یزد مقیم مرکز (اشا)