لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ایریستنام اوروانو یزمیده یااشه‌انام فره‌وشیو
آرامش‌باد درگذشت توران شهریاری
به روان درگذشتگان پارسا درود باد

به روان و فروهر پاک روانشاد توران بهرامی(شهریاری) درود باد.
درگذشت این نیک‌اندیش چکامه‌سرا و فرهیخته را به فرزندان (هما، ویدا و میترا)، خویشان روانشاد، همکیشان و هازمان زرتشتی آرامش باد می‌گوییم.
از اهورامزدا شکیبایی و دیرزیوی برای بازماندگان آن روانشاد آرزومندیم.

              نشر بَرسم، دیناز دهنادی