لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ایریستنام اوروانو یزمیده یااشه‌انام فره‌وشیو
آرامش‌باد درگذشت توران شهریاری
به روان درگذشتگان پارسا درود باد

سازمان زنان زرتشتی درگذشت روانشاد توران شهریاری (بهرامی)، هموند پیش‌کسوت هیئت‌مدیره و یکی از بانوان افتخارآفرین هازمان زرتشتی، را به خانواده و بستگان آن بهشتی‌روان آرامش‌باد گفته، آرزوی صبر و شکیبایی و تندرستی را برای بازماندگان و وابستگان آن روانشاد، از اهورامزدا خواستار است.
یادش گرامی و بهشت برین جایگاهش باد.

سازمان زنان زرتشتی