لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ایریستنام اوروانو یزمیده یااشه‌انام فره‌وشیو
آرامش‌باد درگذشت توران شهریاری
به روان درگذشتگان پارسا درود باد

به روان و فروهر پاک توران بهرامی (شهریاری) درود فراوان باد.
با اندوه فراوان درگذشت بانوی فرهیخته، نیک‌اندیش، کنش‌گر و کنش‌ساز ، چکامه‌سرا و دهشمند روانشاد بانو توران بهرامی(شهریاری) که دوران زندگی پربار خود را در راه اشوداد و اشو نهاد در هازمان خوشنام زرتشتیان و ایران، سپری نمود، را آرامش‌باد گفته، شادی روان درگذشته و شکیبایی و دیرزیوی بازماندگان را از درگاه اهورامزدا آرمان داریم.

دبیرستان و هنرستان ماندگار فیروز بهرام