لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ارستنام اروانو یزه میده
روانشاد کتایون هرمزدی
نام و یاد نیکان و بهان جاودان باد

روانشاد کتایون فرزند رستم هرمزدی 12 بهمن ماه سال 1320 در کرمان به دنیا آمد. وی شاغل در آموزش و پرورش بود و سال‌ها در شغل معلمی دلسوزانه به جامعه خدمت می‌کرد. وی در سال 1339 با آقای بهرام آذرکیوان پیوند همسری بست. حاصل این پیوند دو فرزند به نام‌های آریا و آزیتا بود. ایشان همسر وفادار خود را در سال 1384 از دست داد و بار زندگی را خود تنهایی به دوش کشید. اما پس از مرگ فرزندش آریا، در سال 1396 وی را یارای تحمل غم از دست دادن فرزند نبود و پس از آن دیگر کسی لبخند روی صورت این بانوی فداکار ندید. او معلمی دلسوز، همسری فداکار و مادری مهربان بود و در زندگی پر فراز و نشیب خود سختی‌های بسیار کشید که داغ فرزند سخت‌ترین آن بود.

 

یادش گرامی ؛ روانش شاد و بهشت برین جایگاهش باد

امرداد