لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ارستنام اروانو یزه میده
روانشاد مهرانگیز مزدیسنی
نام و یاد نیکان و بهان جاودان باد

روانشاد مهرانگیز مزدیسنی، فرزند مروارید موبد رستم صداقت و موبد مهربان موبد تیرانداز مزدیسنی در سال ۱۳۰۹ خورشیدی در محله‌ دستوران شهر یزد دیده به جهان گشود. موبد کیخسرو مزدیسنی برادر آن روانشاد است. وی در ۱۳ سالگی، مادر و پدر خود را از دست داد و در سال ۱۳۴۷ با موبد مهربان فیروزگری ازدواج کرد. حاصل این ازدواج نیز دکتر مهرداد فیروزگری است که دکتر داروساز است و در آمریکا زندگی می‌کند.

روانشاد مهرانگیز مزدیسنی، بانوی دیندار و نیک‌اندیش، پس از تحمل دوره‌ی بیماری در سوم اسفند 1397 در 88 سالگی به هماروانان پیوست.

 

یادش گرامی ؛ روانش شاد و بهشت برین جایگاهش باد

 

امرداد