لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ارستنام اروانو یزه میده
روانشاد مروارید مبارکه و کریمداد سلامتی
نام و یاد نیکان و بهان جاودان باد

شادروان ارباب کریمداد سلامتی، فرزند بهرام و پریدخت در سال 1300 در شریف‌آباد اردکان یزد دیده به جهان گشود و در سال 1319 با شادروان مروارید مبارکه، فرزند بهرام بمان مبارکه و شیرین پیوند زناشویی بستند. شادروان کریمداد تحصیلات ابتدایی خود را در دبستان جمشیدی شریف‌آباد و تحصیلات متوسطه را در اردکان سپری کرد و 9 کلاس درس خواند و بخشی از عمر خود در هنگام جوانی را صرف آموزش فرزندان جامعه‌ی ایران و زرتشتی در مزرعه کلانتر و تفت گذراند.

شادروان مروارید مبارکه در سال 1302 دیده به جهان گشود. وی فرزند شادروان بهرام بمان مبارکه است که آوازه‌ی تخصص ایشان در شکسته‌بندی در شهر یزد زبانزد خاص و عام است و هم‌چنین از پیشکسوتان ساخت خیله و آب انبار در پیرهریشت و ساخت جاده‌ی پیربانو برای رسیدن خودرو تا پای پیر است. این خانواده چهار فرزند پسر تحویل جامعه زرتشتی دادند که هرکدام به گونه‌ای پنهان و آشکار از خادمان جامعه بودند و هستند. شادروان مروارید در تاریخ 17/1/1380 و شادروان کریمداد در تاریخ 22/12/1382 از این جهان درگذر درگذشتند.

 

یادشان گرامی ؛ روانشان شاد و بهشت برین جایگاهشان باد