لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ارستنام اروانو یزه میده
روانشاد همایون فولادی چمی و ماهیار پوربهرامی
نام و یاد نیکان و بهان جاودان باد

زنده‌یاد همایون فولادی‌چمی در سال 1305 خورشیدی در روستای چم‏، از توابع تفت یزد زاده شد. نام مادرشان دولت و پدرشان بهرام بود. ماهیار پوربهرامی‏، همسر ایشان، نیز در سال 1298 خورشیدی در یزد زاده شد. نام مادرشان نرگس و پدرشان شاه‌مردان بود. شادروان پوربهرامی در 10 سالگی‏ به همراه برادر و خویشاوندانشان‏، به بندر بمبئی هندوستان رهسپار شد و به كسب و كار پرداخت. سرانجام در سال 1321 خورشیدی به ایران بازگشت و در روستای زین‌آباد با دوشیزه همایون فولادی چمی پیمان زناشویی بست. پس از چندی بار دیگر راهی بمبئی هندوستان شد. در آنجا بود كه فرزندان او، نرگس، اسفندیار، شهریار و پری‌دخت چشم به جهان گشودند. روانشاد ماهیار پوربهرامی در سال 1329 به ایران بازگشت و كارخانه موزاییك‌سازی را در تهران بنیاد گذاشت.

ایشان دو دوره‌ی پیوسته هموند انجمن زرتشتیان تهران بود و در همان سال‌ها مسوولیت دیواركشی آرامگاه كاخ فیروزه را بر دوش داشت. افزون بر اینكه چندین دوره‌ی متوالی ریاست انجمن زرتشتیان تفت و توابع را بر دوش داشتند، ایشان همواره در كارهای خیر و فعالیت‌های اجتماعی‏، پیشگام و فعال بودند و در همیاری و همازوری با هازمان زرتشتی كوشش بسیار داشتند. سرانجام در 24 آذرماه 1386 زندگی را بدرود گفتند. همسرشان همایون خانم نیز در 22 امرداد ماه 1389 به ایشان پیوستند. یادشان گرامی باد.

 

یادشان گرامی ؛ روانشان شاد و بهشت برین جایگاهشان باد