لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ارستنام اروانو یزه میده
روانشاد دکتر سهراب سعادت
نام و یاد نیکان و بهان جاودان باد

روان‌شاد دكتر سهراب مهربان سعادت، فرزند مهربان شهمردان سعادت و مرواريد فرهاد مرزبانی، در 20 فروردين‌ماه 1321 در روستاي زين‌آباد يزد چشم به جهان گشود. پدر ايشان روانشاد مهربان شهمردان سعادت و مادرشان مرواريد فرهاد مرزبانی بودند كه هر دو دين‌دار، كشاورز و زحمت‌كش بودند. روانشاد تا كلاس سوم را در مدرسه زين‌آباد تحصيل كردند و تا 11سالگی در روستای زادگاهش به‌سر برد. سپس راهی تهران شد و در دبستان جمشيد‌جم درس خواند.
پس از دريافت ديپلم از دبيرستان البرز در امتحانات اعزام دانشجو شركت كرد يک سال و نيم در انگلستان و ايرلند شمالی (بلفاست) به فراگيری زبان پرداخت و آن‌گاه در دانشگاه كوئينز ادامه‌ی تحصيل داد و با گرفتن درجه‌ی عالی دكترای كامپيوتر فارغ التحصيل شد. چندي پس از دانشگاه پهلوی شيراز برای تدريس از او دعوت كرد. ايشان همزمان با تدريس در اين دانشگاه رييس بخش و رييس دانشكده شيراز هم بودند.
فعاليت‌های ديگر ايشان عبارتند از: 1- هموندی انجمن شيراز 2-رياست سازمان فروهر جوانان زرتشتي شيراز به مدت 7 سال 3-رييس بزرگترين جشن سده، يك سال قبل از انقلاب، در شيراز در برابر نقش‌رستم كه تعداد 5هزار تن در ان جشن شركت كردند.
روان شاد سهراب سعادت در ارديبهشت‌ماه 1354 با بانو دلنواز ملكوت ازدواج كرد ثمره‌ی اين پيوند دو پسر به نام‌هاي آتريداد و سامان است.
در اسفند 1358 به همراه همسر و فرزندش بار ديگر به انگلستان رفت و در ايريالكالج لندن به تدريس پرداخت.
يك سال پس از آن وارد دانشگاه چلتن هام شد و رياست بخشی از دانشگاه را پذيرفت و براي گزينش دانشجو، از سوي دانشگاه راهی بسياري از كشورهای اروپايی شد.
در سال 1385 روانشاد سخنرانی در كنگره جهانی زرتشتيان در انگليس داشتند در كانادا هم در كنگره‌ی زرتشتيان سخنرانی داشتند و موضوع سخنرانی ايشان «آيا من يك زرتشتی هستم» بود.
روانشاد 48 مقاله علمی در باره كامپيوتر نوشته‌اند.
از ايشان در جشن صدويكمين سال دبستان جمشيدجم تقدير شد.

سرانجام روان‌شاد سهراب سعادت در روز 13 دی‌ماه 1386 پس از يك دوره بيماری در انگلستان ديده از جهان فرو بست.
زمانی كه روانشاد سهراب سعادت چشم از جهان فرو بست دانشگاه چلتن هام آيين بزرگداشتی به ياد او برگزار كرد و جايزه‌ای به نام (سهراب سعادت) ثبت كرد.
اين جايزه به انشجويان پيشكش می‌شود كه با درجه عالی درس خود را به پايان مي‌رسانند.
فرزندان او هم اكنون به كارهای علمی و پژوهشی سرگرم هستند.
آتریداد سعادت ليسانس آزمايشگاه و فوق ليسانس كامپيوتر دارد و سامان سعادت نيز با درجه مهندسی كامپيوتر در شركت IBM سرگرم كار است.

یادشان گرامی ؛ روانشان شاد و بهشت برین جایگاهشان باد