لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ارستنام اروانو یزه میده
روانشاد فرهاد خادم
نام و یاد نیکان و بهان جاودان باد

جانباخته زنده‌روان مهندس فرهاد خادم اول خورداد ماه 1336 خورشیدی در تهران زاده شد. تنها پسر خانواده و بزرگترین فرزند پدر و مادرش بود. فرهاد در شورای ورزشی و مددكاری کانون دانشجویان زرتشتی همكاری می‌كرد.
فرهاد بر اين باور بود كه بايد هركس هست و نيست خود را برای آزادی و رهايی ايران بدهد، برای همين به جبهه رفت و برای بيرون راندن دشمن از وطنش جنگيد.
فرهاد خادم در تاريخ يكم اسفند ١٣٦٠ در خط مقدم جبهه در تنگ چزابه به شهادت رسيد.

یادشان گرامی ؛ روانشان شاد و بهشت برین جایگاهشان باد