لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ارستنام اروانو یزه میده
روانشاد دکتر رستم فرودی
نام و یاد نیکان و بهان جاودان باد

دکتر رستم فرودی، فرزند جمشید و ماه‌خورشید فرودی، یکم آبان‌ماه ۱۳۱۵ خورشیدی در قاسم‌آباد یزد به جهان هستی چشم گشود. استاد رستم فرودی سال ۱۳۴۶ خورشیدی با پریچهر کدخدایان پیمان زناشویی می‌بندد که دو دختر به نام‌های میترا و ویدا حاصل آن است.

دکتر رستم فرودی قاسم‌آبادی، فرهیخته‌ی زرتشتی، استاد برجسته‌ی ریاضیات سالیان به تربیت مدرسان و دبیران ریاضی کوشیده و  از شیوه‌های نوین در آموزش ریاضیات بهره گرفته است. استاد دلبسته‌ی ریاضی، پس از سالیان پژوهش و تدریس سه‌شنبه 16 اردیبهشت‌ماه 1399 خورشیدی در سن 84 سالگی در پی بیماری، چشم از جهان فروبست.

 

یادشان گرامی ؛ روانشان شاد و بهشت برین جایگاهشان باد