تارنمای خبری امرداد

به یاری اهورامزدا

ارستنام اروانو یزه میده
روانشاد سیروس ورزا
نام و یاد نیکان و بهان جاودان باد

بانوی ارجمند توران بهرامی-شهریاری؛
به روان و فروهرپاک نوه عزیزتان روانشاد سیروس ورزا درود باد.
درگذشت آن روانشاد را به خانواده‌های بهرامی، ورزا وشهریاری آرامش‌باد می‌گوییم.

نشر بَرسَم

 

4.2/5 - (4 امتیاز)