تارنمای خبری امرداد

به یاری اهورامزدا

ارستنام اروانو یزه میده
روانشاد فیروزه خدابخشی
نام و یاد نیکان و بهان جاودان باد

روانشاد فیروزه خدابخشی فرزند شیرین نوذر و جمشید خدابخشی چمی، زنی مهربان، رازدار و دوست‌داشتنی بود. انوشه‌روان با روانشاد خداداد اردشیر خدادادی مبارکه پیوند زناشویی بست و چهار پسر و یک دختر حاصل این زناشویی است. دختر روانشاد، شیرین خدادادی آذرماه 1399 در قاسم‌آباد یزد درگذشت.
روانشاد فیروزه جمشید خدابخشی همیشه تکیه کلامش این بود که «اردیبهشت میام بهشت» و سرانجام نیز در روز اردیبهشت از ماه خرداد در سال 1374 خورشیدی چشم از جهان فرو بست و فروهر پاکش به سوی مزدااهورا پر کشید. روانش شاد و گروسمانی باد.

 

یادش گرامی ؛ روانش شاد و بهشت برین جایگاهش باد

 

 

5/5 - (1 امتیاز)