تارنمای خبری امرداد

به یاری اهورامزدا

ارستنام اروانو یزه میده
روانشاد سیروس ورزا
نام و یاد نیکان و بهان جاودان باد

خانواده محترم جمشید ورزا

با درود و گرامی باد

درگذشت روانشاد سیروس ورزا را آرامش‌باد می‌گوییم، برای ایشان شادی روان و برای خانواده و بازماندگان، صبر و آرامش را از اهورامزدای یکتا و بی‌همتا خواستاریم.

انجمن زرتشتیان یزد