لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ارستنام اروانو یزه میده
آرامش‌باد درگذشت پریچهر آتشبند
نام و یاد نیکان و بهان جاودان باد

خانواده محترم سهراب شش برادران
درگذشت روانشاد پریچهر آتشبند را آرامش باد می‌گوییم، برای ایشان شادی روان و برای خانواده و بازماندگان روانشاد، صبر و آرامش را از اهورامزدای یکتا و بی‌همتا خواستاریم.

انجمن زرتشتیان یزد