لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ارستنام اروانو یزه میده
روانشاد مهرانگیز اختری قاسم‌آباد
نام و یاد نیکان و بهان جاودان باد

به روان و فروهر پاک همه درگذشتگان پارسا درو باد
خانواده محترم فرودی
درگذشت روانشاد مهرنگیز اختری قاسم آباد را آرامش‌باد می‌گوییم، برای ایشان شادی روان و برای خانواده و بازماندگان، صبر و آرامش را از اهورامزدای یکتا و بی‌همتا خواستاریم.

انجمن زرتشتیان یزد