تارنمای خبری امرداد

به یاری اهورامزدا

ارستنام اروانو یزه میده
بانو کشور فریبرز سلامتی شریف‌آباد
نام و یاد نیکان و بهان جاودان باد

بانو کشور فریبرز سلامتی شریف‌آباد، زاده‌ی گلرخ بهدینان به روز دی بمهر و مهرماه برابر با 1304/7/9 خورشیدی در روستای شریف‌آباد اردکان یزد به دنیا آمد و به تاریخ 1321/6/17 با آقای رستم خدامراد کریم‌دادی شریف‌آباد که آموزگاری دانا و کوشا بود پیوند همسری بست. حاصل این ازدواج شش فرزند به نام‌های کیخسرو، پرویز، پریوش، داریوش، مهوش و مهین‌بانو بود. بانو کشور که در اوج جوانی به سال 1336 همسر خود را از دست داده بود بر پایه آموزه‌های دینی خود با دسترنج کشاورزی و پارچه‌بافی فرزندانی نیک و تحصیلکرده تربیت نمود و سالیان سال نیز از مادر همسر بهشتی‌روانش که فلج بود نیز با احترام نگهداری کرد. وی انسانی دیندار بود و تا پایان عمر از شش چهره گهنبار پنج چهره را بر پا می‌داشت. وی همواره پوشش زنان زرتشتی را به تن داشت و به سنت‌ها پایبند بود. بانو کشور مادر‌بزرگی دوست داشتنی که همواره محبوب سیزده نوه‌ی خود بود و درس‌های بزرگی به اطرافیان خود آموخت. سرانجام این بانوی پرهیزکار در تاریخ ۲۱ تیرماه ۱۳۹۴ برابر با دین ایزد به دیار باقی شتافت. بهشتش بهره باد و یادش گرامی باد.

 

3.3/5 - (3 امتیاز)