لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ارستنام اروانو یزه میده
روانشاد روسی باستانی
نام و یاد نیکان و بهان جاودان باد

شادروان روسی باستانی در 16 اسفند 1328 در هندوستان زاده شد، مادرش دولت و پدرش بهمن نام داشتند. وی پس از گرفتن مدرك مهندسی مكانيك به ايران آمد. در دی‌ماه 1352 با گلستان دهنادی ازدواج كرد و صاحب يك فرزند به نام ركسانا شد.
شادروان روسی باستانی 28 سال در جزيره سيری به شركت نفت ايران خدمت كرد و سرانجام در 26 شهريور 1384 به طور ناگهانی درگذشت. روانش شاد و يادش گرامی.

امرداد