لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

آرامش‌باد درگذشت
روانشاد فریدون فلاحتی
بر روان همه درگذشتگان پارسا درود باد

 

دوست گرامی جناب آقای دکتر فریان فلاحتی
درگذشت پدر ارجمندتان را آرامش‌باد گفته و گروسمان‌نشینی آن انوشه‌روان را آرزومندیم.
تندرستی، دیرزیوی و به‌کامه زیوی بازماندگان را از اهورای هروسپ‌توان خواستاریم.

 

از سوی جمشید رضایی از دهلران