لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ارستنام اروانو یزه میده
روانشاد افلاتون ضیافت
نام و یاد نیکان و بهان جاودان باد

روانشاد افلاتون ضیافت فرزند مهربان، زاده‌ی 1326 خورشیدی در شریف‌آباد یزد بود. آموزش‌های ابتدایی خود را در دبستان جمشیدی شریف‌آباد گذراند و دوره‌ی متوسطه را در دبیرستان ایرانشهر یزد. او لیسانس خود را در رشته‌ی مهندسی اقتصاد کشاورزی از دانشگاه کرج و فوق لیسانس را در رشته‌ی مدیریت دولتی دریافت کرد. شادروان ضیافت افزون‌بر نمایندگی زرتشتیان در مجلس، سال‌ها فرنشین (:رییس) انجمن زرتشتیان تهران و مدیر مسوول ماهنامه‌ی وهومن نیز بود. از او دو فرزند به نام‌های مهرشاد و مهریار به جا مانده است.

افلاتون ضیافت ششم دی‌ماه 1393 خورشیدی، در 67 سالگی، به شوند بیماری در یکی از بیمارستان‌های تهران درگذشت.

یادش گرامی ؛ روانش شاد و بهشت برین جایگاهش باد