لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ارستنام اروانو یزه میده
روانشادی همایون رستم خسرویانی
نام و یاد نیکان و بهان جاودان باد

شادروان همايون خسرويانی در چهار بهمن ماه سال 1308 خورشيدی در روستای رحمت‌آباد يزد زاده شد. در سال 1330 با خدارحم نميرانيان ازدواج كرد و حاصل اين پيوند  4 فرزند 6 نوه و 2 نتيجه است. همايون همسری فداكار، مادری مهربان و ستون خانواده بود و تلاش و كارش هميشه مثال‌زدنی و قابل تقدير بود. شادروان در نهم امرداد سال 1391 به همسرش خدارحم نميرانيان پيوست.

یادش گرامی ؛ روانش شاد و بهشت برین جایگاهش باد