لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ارستنام اروانو یزه میده
آرامش‌باد درگذشت روانشاد کیخسرو پورایران
نام و یاد نیکان و بهان جاودان باد

درگذشت پسردایی گرامی‌ام؛ روانشاد مهندس کیخسرو پورایران را به همسر، فرزندان، خواهر و برادر گرامیشان آرامش باد می‌گوییم.‌
از اهورامزدای بزرگ شادی روان درگذشته و سلامتی این خاندان را آرمان داریم.

آذرمیدخت و آرمیتا ورجاوند