لوگو امرداد

پشتیبانان

دهش برای ادامه راه امرداد

در فراز و فرودها و دشواری‌های اقتصادی نیک‌اندیشانی همواره همراه و پشتیبان امرداد بوده و با یاری سبزشان در پایداری و ماندگاری این گروه فرهنگی در راه شناساندن تاریخ و فرهنگ پرشکوه ایران گامی استوار برداشته‌اند. پاداش نیک مزدا ارزانی‌شان ‌باد.
نام نیک‌اندیشان خردمندی که در این راه یاور امرداد بوده‌اند را با آرزوی شادی، تندرستی و کامروایی برای آنان می‌آوریم.

دوستان گرامی در صورتی که برای پرداخت از راه‌زیر دچار مشکل شدید می‌توانید دهش نیک خود را به شماره‌ی کارت 5859831030624075 بانک تجارت به نام بابک سلامتی و شماره شبای IR320180000000000124348471 واریز نمایید.

[gravityform id="1" title="false" description="false" ajax="true"]

پشتیبانان