لوگو امرداد

پذیرشگاه خداداد مهرابی کرمان

پذیرشگاه زرتشتیان کرمان زیرپوشش موسسه خیریه خداداد مهرابی، مسافر با ارایه‌ی کارت شناسایی زرتشتی و کارت واکسیناسیون دی...

پذیرشگاه زرتشتیان کرمان زیرپوشش موسسه خیریه خداداد مهرابی، درراستای پیشگیری از گسترش ویروس کرونا تا اطلاع بعدی مهمان ...

بارگذاری نوشتار بیشتر