تارنمای خبری امرداد
مرور رده

ادب و هنر

از سوی دانشکده‌ی هنر با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه سوره

سمپوزیوم سینمای ملی، برگزار می‌شود

دانشکده‌ی هنر با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه سوره دوشنبه 24 آبان‌ماه 1400 سمپوزیومی علمی با عنوان «سینمای ملی» با…